[COD] E88 โดรน HD ถ่ายภาพทางอากาศ UAV พับได้ 360 องศาในเที่ยวบินต่อเนื่อง 30 กม.ชม. วิดีโอการถ่ายภาพ WIFI Leave a comment

ชื่อสินค้า [COD] E88 โดรน HD ถ่ายภาพทางอากาศ UAV พับได้ 360 องศาในเที่ยวบินต่อเนื่อง 30 กม.ชม. วิดีโอการถ่ายภาพ WIFI
ราคาปรกติ 1980.00 บาท
โปรโมชันวันนี้ 999.00 บาท เช็คราคา
Brand No Brand

 

 

[COD] E88 โดรน HD ถ่ายภาพทางอากาศ UAV พับได้ 360 องศาในเที่ยวบินต่อเนื่อง 30 กม.ชม. วิดีโอการถ่ายภาพ WIFI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.