-67%

Ttgo T-Display Esp32 Wifi and Bluetooth Module Development Board for Arduino 1.14 Inch Lcd


฿233.00 ฿699.00

ชื่อสินค้า Ttgo T-Display Esp32 Wifi and Bluetooth Module Development Board for Arduino 1.14 Inch Lcd
ราคาปรกติ 699.00 บาท
โปรโมชันวันนี้ 233.00 บาท เช็คราคา
Brand No Brand

 


 

Ttgo T-Display Esp32 Wifi and Bluetooth Module Development Board for Arduino 1.14 Inch Lcd

 

SKU: fe406dfd28df Category: